Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6336 Pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy oraz podjęcie działalności gospodarczej X

III SA/Łd 475/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek od udzielonej pożyczki z Funduszu Pracy

II SA/Ke 304/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki

II SA/Bd 629/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wraz z odsetkami

III SA/Lu 604/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie rozłożenia na raty pożyczki udzielonej na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej

II SA/Wa 865/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej