Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 6336 Pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy oraz podjęcie działalności gospodarczej X

III SA/Łd 216/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki ze środków Funduszu Pracy