Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6336 Pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy oraz podjęcie działalności gospodarczej X

III SA/Lu 231/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy umorzenia należności z Funduszu Pracy w części 50% z ogólnej kwoty zadłużenia

IV SA/Wr 438/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-29

Wniosek w przedmiocie odmowy sfinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów udziału w sympozjum

IV SA/Wr 438/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-28

Wniosek w przedmiocie odmowy sfinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów udziału w sympozjum

II SA/Ke 276/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-09

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki

II SA/Bd 703/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie rozłożenia na raty odsetek od pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy postanowił oddalić wniosek

III SA/Lu 604/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie rozłożenia na raty pożyczki udzielonej na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy