Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

III SA/Lu 231/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia należności z Funduszu Pracy w części 50% z ogólnej kwoty zadłużenia