Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 6336 Pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy oraz podjęcie działalności gospodarczej X

I OZ 24/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności tytułem zwrotu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

I OSK 581/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-10

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek postana...

I OZ 870/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia spłaty nienależnie pobranego świadczenia

I OSK 1236/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zwrotu jednorazowo przyznanych środków na podjęcie dzia...