Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

III SA/Łd 117/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki ze środków Funduszu Pracy

II SA/Bd 325/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu pożyczki

III SA/Lu 231/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia należności z Funduszu Pracy w części 50% z ogólnej kwoty zadłużenia

I OSK 93/08 - Wyrok NSA z 2008-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej