Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

I OZ 871/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-23

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek od udzielonej pożyczki z Funduszu Pracy

I OZ 202/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych