Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6336 Pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy oraz podjęcie działalności gospodarczej X

I OSK 1956/06 - Wyrok NSA z 2007-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia pożyczki z Funduszu Pracy

OSK 605/04 - Wyrok NSA z 2004-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia pożyczki z Funduszu Pracy

I OZ 871/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-23

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek od udzielonej pożyczki z Funduszu Pracy

I OSK 93/08 - Wyrok NSA z 2008-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

I OSK 853/09 - Wyrok NSA z 2009-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie odmowy sfinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów udziału w sympozjum

I OSK 1344/05 - Wyrok NSA z 2006-03-14

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie refundacji kosztów szkolenia młodocianego pracownika

OSK 1897/04 - Wyrok NSA z 2005-06-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie refundacji kosztów poniesionych na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników

I OSK 489/13 - Wyrok NSA z 2014-03-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych

I OSK 839/10 - Wyrok NSA z 2010-10-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z Funduszu Pracy uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Wojewody Lubelskiego nr [...] i decyzję Prezydenta Miasta Lublina nr [...]

I OZ 202/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych
1   Następne >   2