Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6336 Pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy oraz podjęcie działalności gospodarczej X

III SA/Łd 117/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki ze środków Funduszu Pracy

I OSK 1009/07 - Wyrok NSA z 2008-04-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy

I OSK 368/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia [...] nr [...]

II SA/Rz 668/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-04-23

Sprawa ze skargi E. B. na czynność Starosty w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej

III SA/Kr 140/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty spłaty jednorazowo pobranych środków na podjęcie działalności gospodarczej