Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6336 Pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy oraz podjęcie działalności gospodarczej X

I OZ 778/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

I OSK 1009/07 - Postanowienie NSA z 2008-07-03

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy

I OSK 368/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia [...] nr [...]