Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6336 Pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy oraz podjęcie działalności gospodarczej X

I OZ 98/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych

I OZ 110/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych

I OZ 728/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 978/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych

I OSK 833/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie umorzenia niespłaconej części pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie dodatkowych miejsc pracy

I OZ 778/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

I OZ 24/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności tytułem zwrotu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

I OZ 879/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie kosztów postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki z Funduszu Pracy

I OZ 871/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-23

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek od udzielonej pożyczki z Funduszu Pracy

I OSK 1009/07 - Postanowienie NSA z 2008-07-03

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy
1   Następne >   3