Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

II GSK 238/07 - Wyrok NSA z 2007-11-14

Skarga kasacyjna na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w S. w przedmiocie zezwolenia dewizowego

II GSK 24/07 - Wyrok NSA z 2007-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia niemożności decyzji dotyczącej zablokowania środków dewizowych na rachunku

VI SA/Wa 2837/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w W. w przedmiocie wykonywania działalności kantorowej oraz wykreślenia wpisu z rejestru działalności kantorowej

II GSK 395/13 - Wyrok NSA z 2014-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję Prezes Narodowego Banku Polskiego w W. w przedmiocie zezwolenia dewizowego

III SA 2208/99 - Wyrok NSA z 2001-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (...) w przedmiocie zgody na wystawianie Amerykańskich Kwitów Depozytowych

II GSK 182/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-13

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w Warszawie w przedmiocie zezwolenia dewizowego

VI SA/Wa 734/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie decyzji dewizowej

VI SA/Wa 1984/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie zakazu wykonywania działalności kantorowej oraz wykreślenia z rejestru działalności kantorowej