Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

VI SAB/Wa 46/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pismo

VI SA/Wa 1663/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie z 7 października 2011 r. w sprawie ze skargi S. z siedzibą w K. na pismo Komisji Nadzoru Finansowego z [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie zaleceń poinspekcyjnych wydanych w ramach nadzoru bankowego

VI SA/Wa 2356/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-13

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na czynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie umieszczenia na liście ostrzeżeń publicznych

II GSK 89/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w K. w przedmiocie objęcia akcji

II GSK 483/07 - Postanowienie NSA z 2008-04-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Komisji Nadzoru Bankowego w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w charakterze strony w sprawie wydania zezwolenia na utworzenie banku

VI SAB/Wa 19/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Gospodarki w przedmiocie powiadomienia inwestorów o zakazie prowadzenia przez A. Sp. z o.o. z siedzibą w G. działalności gospodarczej w zakresie przedsiębiorstwa składowego

II GSK 3566/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Gospodarki w przedmiocie powiadomienia inwestorów o zakazie prowadzenia przez A. Sp. z o.o. w G. działalności gospodarczej w zakresie przedsiębiorstwa składowego

VI SA/Wa 2584/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II GZ 263/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-17

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków informacyjnych

VI SA/Wa 1640/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-11

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie ustanowienia zarządcy komisarycznego