Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

VI SA/Wa 559/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie skreślenia z listy doradców inwestycyjnych

II GSK 1424/10 - Wyrok NSA z 2011-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie skreślenia z listy doradców inwestycyjnych i z listy maklerów papierów wartościowych

II GSK 250/13 - Wyrok NSA z 2014-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie skreślenia z listy doradców inwestycyjnych

II GSK 320/13 - Wyrok NSA z 2014-04-29

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zawieszenia uprawnień do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych

II GSK 311/07 - Postanowienie NSA z 2009-06-03

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zawieszenia uprawnień doradczych

II GSK 487/09 - Wyrok NSA z 2009-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zawieszenia uprawnień doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych

VI SA/Wa 785/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie skreślenia z listy maklerów papierów wartościowych

VI SA/Wa 1508/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie skreślenia z listy doradców inwestycyjnych

II GSK 57/13 - Wyrok NSA z 2014-03-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi R. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komisję Nadzoru Finansowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.; 2. zasądza od Komisji Nadzoru Finansowego na rzecz R. B. 380 (trzysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

II GSK 2354/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Wniosek w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie skreślenia z listy doradców inwestycyjnych
1   Następne >   3