Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

III SA 3014/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w przedmiocie dopuszczenia do publicznego obrotu akcji spółki B.

III SA 1447/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w przedmiocie dopuszczenia do publicznego obrotu obligacji Banku P. w K. odrzuca skargę

VI SAB/Wa 26/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-08-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w przedmiocie : nieudzielania informacji czy firma oponiarska publikuje w raportach roszczenia skarżącego postanowił odrzucić skargę

VI SA/Wa 1781/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II GZ 39/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-17

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z...

VI SA/Wa 1445/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w przedmiocie dopuszczenia do publicznego obrotu akcji spółki Z. 'P.' SA odrzuca skargę

VI SA/Wa 2007/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-04-20

Wniosek w przedmiocie ukarania grzywną Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

VI SA/Wa 2280/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie wykreślenia z rejestru działalności kantorowej

VI SA/Wa 2006/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-04-20

Wniosek w przedmiocie ukarania grzywną Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

III SA/Wr 564/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych przez Prezydenta Miasta L. I stwierdza nieważność § 1 pkt 2 zaskarżonej uchwały; II określa, że zaskarżony paragraf nie może być wykonany.
1   Następne >   +2   4