Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

I OZ 889/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie w charakterze uczestnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Podkarpackiego , nr [...] w przedmiocie egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym

I OSK 539/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie wykonania obowiązku wskazanego w tytule wykonawczym

II OZ 479/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia postan...

I OZ 265/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie w charakterze uczestnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wezwania do wykonania obowiązku wskazanego w tytule wykonawczym

I OZ 890/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie w charakterze uczestnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Podkarpackiego , nr [...] w przedmiocie egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym

II OZ 416/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postanowienie w sprawie ze skargi M.

II OZ 269/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] , znak: [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia