Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II OSK 1270/09 - Wyrok NSA z 2010-07-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

I OSK 834/15 - Wyrok NSA z 2015-07-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

I OSK 1256/15 - Wyrok NSA z 2015-09-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

I OSK 1384/15 - Wyrok NSA z 2015-10-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku wypłaty pracownikom wynagrodzeń za pracę