Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OZ 282/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku , sygn. akt II Sa/Gd 529/07 o odrzuceniu zażalenia M. D. na postanowienie WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 529/07 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 529/07 o odrzuceniu skargi M. D. na Uchwałę Rady Gminy C. z dnia [...], Nr ...

II OSK 671/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy S. K. w miejscowościach N. K. i Ł.

II OZ 566/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 565/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia protestu

I OSK 1281/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi B. B. na uchwałę Zarządu Powiatu W. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora muzeum

II OSK 668/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 669/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I OZ 364/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-06

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w L. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora liceum ogólnokształcącego

I OZ 377/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-13

Zażalenie na zarządzenie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w L. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora liceum ogólnokształcącego

II OZ 601/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   3