Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OSK 850/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1221/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 668/07 w zakresie odrzucenia skargi kasacyjnej K. i J. G. od wyroku WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 668/07 stwierdzającego nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej przeznaczenia terenu 04 na zieleń parkową, a także w części dotyczącej obowiązku przełożenia kanału Potoku [...] z terenu 02NM1 na 04...

II OZ 330/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 2085/07 w zakresie odrzucenia zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 2085/07 w zakresie odrzucenia skargi kasacyjnej A. M. i E. M. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 2085/07 w zakresie odrzucenia skargi A. M...