Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OSK 1839/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy R. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy R.

II OSK 1638/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie rozpatrzenia wezwania o usunięcie naruszenia interesu prawnego

II OSK 1303/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Miejskiej w S. w przedmiocie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1504/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi S. G., T. G., J. G. i R. G. na uchwałę Rady Miasta K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Ujście Wilgi'

II OSK 1677/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku

II OSK 1725/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1769/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I OSK 1451/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości gruntowej

II OSK 766/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi E. Ż. na uchwałę Rady Gminy w Z. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa S.

II OSK 859/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie ustalenia nazwy ulic
1   Następne >   3