Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OZ 645/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

I OZ 318/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości do specjalnej strefy ekonomicznej

II OZ 469/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-15

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w K.

II OZ 1126/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I OZ 384/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta T. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy T. darowizny nieruchomości p...

II OZ 1259/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w B. , nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność wójta

I OZ 383/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta T. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy T. darowizny nieruchomości p...

II OZ 646/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta G. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I OZ 385/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta T. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy T. darowizny nieruchomości p...

II OZ 647/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta G. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2