Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1155/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu z 25 października 2013 roku, sygn. akt II SO/Wr 6/13 o wymierzeniu Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi M.C. i M.C. na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z 27 grudnia 2012 roku nr XXX/225/12 w przedmiocie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec i zagospodaro...

II OZ 1154/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu z 25 października 2013 roku, sygn. akt II SO/Wr 5/13 o wymierzeniu Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi M.C. i M.C. na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z 27 grudnia 2012 roku nr XXX/224/12 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec