Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 930/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy R. w przedmiocie zarzutów do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 552/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowosolnej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 416/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie w charakterze uczestnika postępowania Spółki z o.o. [...] z siedzibą w K. w sprawie ze skarg J. W., P. Z., Z. E. i M. C. na uchwalę Rady Gminy S. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1592/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1770/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-08

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu

II OZ 1310/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wielka Wieś , nr XII/52/2007 w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś

II OZ 646/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta G. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OPP 1/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-06

Skarga J. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SO/Wa 82/07 w sprawie z wniosku E. i J. K. o wymierzenie grzywny za nieprzekazanie kompletnych i oryginalnych akt dotyczących skargi na uchwałę Sejmiku Województwa M. Nr [...] w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa m..

II OZ 103/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy U. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 105/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy U. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   3