Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie … (art. 101 i 101a ustawy o samorządzie gminnym) X

I OSK 1351/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej