Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

I OZ 1091/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół

II OZ 1246/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-09

Zażalenie od postanowienia WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi Gminy G. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubuskiego w przedmiocie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy G. w zakresie wprowadzenia udokumentow...

II OZ 475/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi Gminy Krosno Odrzańskie na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubuskiego Nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Krosna Odrzańskiego

II OZ 1054/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skarg Z. W. i Rady Gminy [...] na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego , nr [...] w przedmioci...

II OSK 1798/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Rady Gminy w Książkach na zarządzenie zastępcze Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 973/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-16

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 3015/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta G.

II OSK 564/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-21

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie statutu gminy Trzcianki

I OSK 3043/13 - Postanowienie NSA z 2014-07-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu [...] nr [.....

II OSK 1653/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-31

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie z dnia18 lutego 2012 r., sygn. akt II SA/Ol 859/13 w sprawie ze skargi J. P. na zarządzenie zastępcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   +2   6