Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2035/06 - Wyrok NSA z 2008-02-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wymierzenie grzywny za niewykonanie wyroku WSA sygn. akt II SA/Wr 432/05