Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 183/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-08-22

Sprawa ze skargi N. M. w przedmiocie niewykonania przez Wojewodę Dolnośląskiego wyroku WSA we Wrocławiu o sygn. akt III SAB/Wr [...]

II SA/Wr 513/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-14

Sprawa ze skargi O. M. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygnatura akt III SAB/Wr 1458/19 przez Wojewodę D. I. wymierza Wojewodzie D. grzywnę w wysokości 2000 (dwa tysiące) złotych; II. stwierdza, że bezczynność Wojewody D. w wykonaniu wyroku ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Wojewody D. na rzecz strony skarżącej kwotę 697 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania s...

II SA/Wr 514/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-14

Sprawa ze skargi A. M. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygnatura akt III SAB/Wr 1459/19 przez Wojewodę D. I. wymierza Wojewodzie D. grzywnę w wysokości 2000 (dwa tysiące) złotych; II. stwierdza, że bezczynność Wojewody D. w wykonaniu wyroku ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Wojewody D. na rzecz strony skarżącej kwotę 697 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania s...

III SA/Wr 322/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-11-23

Sprawa ze skargi N.s. na Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SAB/Wr 1810/2

II SA/Wr 5/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-04-28

Sprawa ze skargi G. M. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu o sygnaturze akt III SAB/Wr 1536/20 I. wymierza Wojewodzie Dolnośląskiemu grzywnę w wysokości 1000 (tysiąc) złotych; II. stwierdza, że bezczynność Wojewody Dolnośląskiego w wykonaniu wyroku ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. dalej idącą

II SA/Wr 342/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-11-03

Sprawa ze skargi A. K. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu z 10 sierpnia 2021 r. o sygn. akt I SAB/Wr 542/21

I SA/Wr 1040/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-04-13

Sprawa ze skargi małoletniej N. R. C. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego C. D. na Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie niewykonania prawomocnego wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt I SAB/Wr 21/20

I SA/Wr 1085/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-22

Sprawa ze skargi S. A. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt [...]

I SA/Wr 822/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-20

Sprawa ze skargi O. H. na Wojewodę D. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt I SAB/Wr 258/20

I SA/Wr 971/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-22

Sprawa ze skargi S. A. na Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie niewykonania prawomocnego wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt I SAB/Wr 243/20
1   Następne >   2