Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wa 944/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-06

Sprawa ze skargi B. R. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie [...] w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie

II SA/Wr 692/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-24

Sprawa ze skargi H. Ż. o wymierzenie grzywny Wojewodzie D. w związku z niewykonaniem wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/WR 377/06

II SAB/Kr 123/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-26

Wniosek w przedmiocie uzupełnienia postanowienia