Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

IV SA/Wr 724/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-04-28

Sprawa ze skargi T. T. na niewykonanie przez Wojewodę D. prawomocnego wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt III SAB/Wr 404/20 I. wymierza Wojewodzie D. grzywnę w kwocie 300 (trzysta) złotych; II. stwierdza bezczynność Wojewody D. w wykonaniu wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt III SAB/Wr 404/20, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. przyznaje od Wojewody D. na rzecz strony sk...

I SA/Wr 328/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-11-24

Sprawa ze skargi I. D. na Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie niewykonania prawomocnego wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt I SAB/Wr 670/21

II SA/Wr 411/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-11-16

Sprawa ze skargi V. M. na Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , o sygn. akt II SAB/Wr 453/21

II SO/Wr 1/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-04-06

Wniosek N. M. o wymierzenie Wojewodzie Dolnośląskiemu grzywny za nieprzekazanie skargi

II SA/Go 594/22 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-10-28

Sprawa ze skargi M.W. na niewykonanie przez Wojewodę wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. , sygn. akt II SA/Go 628/21

I SA/Wr 1218/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-07-05

Sprawa ze skargi I. B. na Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt I SAB/Wr 183/20

IV SA/Wr 826/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-15

Sprawa ze skargi R. V. na niewykonanie przez Wojewodę Dolnośląskiego prawomocnego wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt III SAB/Wr 1701/20 I. wymierza Wojewodzie Dolnośląskiemu grzywnę w kwocie 300 (trzysta) złotych; II. stwierdza bezczynność Wojewody Dolnośląskiego w wykonaniu wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt III SAB/Wr 1701/20, która ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. przyznaj...

II SA/Wr 511/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-20

Sprawa ze skargi C. J. M. na Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu o sygn. akt III SAB/Wr 65/20

IV SA/Wr 300/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-11-17

Sprawa ze skargi D.V. na niewykonanie przez Wojewodę D. prawomocnego wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SAB/Wr 432/21 I. wymierza Wojewodzie D. grzywnę w kwocie 100 (sto) złotych, II. stwierdza bezczynność Wojewody D. w wykonaniu wyroku, a bezczynność ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Wojewody D. na rzecz skarżącego kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępow...

IV SA/Wr 303/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-11-22

Sprawa ze skargi D. V. na Wojewodę D. w przedmiocie niewykonania prawomocnego wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt III SAB/Wr 1611/20