Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OZ 355/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność organu po wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie , II SA/Kr 2239/02 uchylającym decyzję administracyjną