Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II FSK 2076/08 - Wyrok NSA z 2010-05-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi P. Ł. o wymierzenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt I SA/Wr 488/03 1)

I GSK 383/09 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie wykonania wyroku w sprawie dotyczącej określenia kwoty długu celnego

II GSK 198/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-06

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi W. W. na niewykonanie orzeczenia WSA w W. o sygn. akt V SA/Wa 806/07 przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

II FSK 2077/08 - Wyrok NSA z 2010-05-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi B. Ł. i A. Ł. o wymierzenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt I SA/Wr 3176/2000 1)

II OSK 1767/10 - Wyrok NSA z 2010-11-04

Sprawa ze skargi kasacyjnej S. S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. S. w przedmiocie wymierzenia grzywny Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego z tytułu niewykonania wyroku

I OSK 562/10 - Wyrok NSA z 2010-07-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. Ś. w przedmiocie wymierzenia Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego grzywny z związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1009/08

II OSK 714/10 - Wyrok NSA z 2010-06-09

Sprawa ze skargi kasacyjnej Z. K. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Z. K. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 432/0

I GSK 382/09 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie wykonania wyroku w sprawie dotyczącej określenia kwoty długu celnego

I GSK 384/09 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie wykonania wyroku w sprawie dotyczącej określenia kwoty długu celnego

I OSK 227/10 - Wyrok NSA z 2010-05-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.P. i W.P. o ukaranie Wojewody Mazowieckiego grzywną za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VIII SAB/Wa 17/08
1   Następne >   2