Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2052/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi A. O. na niewykonanie przez Starostę Siemiatyckiego wyroku z dnia 14 maja 209 r. w sprawie II SA/Bk 302/08 w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 314/12 - Wyrok NSA z 2012-10-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi G. L. o wymierzenie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr [...] w P. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu o sygn. akt IV SAB/Po 27/07

II OSK 698/12 - Wyrok NSA z 2012-06-26

Skargi kasacyjne T. S. oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Lublin od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi T. S. w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Miasta Lublin

I OSK 821/12 - Wyrok NSA z 2012-10-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. C. na niewykonanie przez Starostę Krakowskiego wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 790/07 w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania

I FSK 945/12 - Wyrok NSA z 2012-10-30

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi T. F.-L. S.A. w Z. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt I SA/Po 433/09 przez Dyrektora Izby Skarbowej w Z.

I FSK 946/12 - Wyrok NSA z 2012-10-30

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze T. F.-L. S.A. w Z. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt I SA/Po 436/09 przez Dyrektora Izby Skarbowej w Z.

I FSK 944/12 - Wyrok NSA z 2012-10-30

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi T. S. A. w Z. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt I SA/Po 432/09 przez Dyrektora Izby Skarbowej w Z.