Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2230/17 - Wyrok NSA z 2018-05-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. W. i T. F. na niewykonanie przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie sygn. I SAB/Wa 145/14 1. uchyla zaskarżony wyrok w punktach 1 i 3; 2. wymierza Prezydentowi W. grzywnę w wysokości 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych; 3. przyznaje od Prezydenta W. na rzecz K. W. i T. F. su...