Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2714/18 - Wyrok NSA z 2019-09-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S.S. na niewykonanie przez Wójta Gminy [...] wyroku WSA w Warszawie oku w sprawie VIII SAB/Wa 21/15

I OSK 3478/18 - Wyrok NSA z 2019-12-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B.C. w przedmiocie niewykonania przez Starostę Powiatu [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/WA 95/15

II OSK 679/19 - Wyrok NSA z 2019-10-08

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy [...] od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi B. S. o wymierzenie Wójtowi Gminy [...] grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie w sprawie II SAB/Lu 169/17 1.

I OSK 263/19 - Wyrok NSA z 2019-08-21

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. P. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta m.st. Warszawy wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 9/15