Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OSK 2218/12 - Wyrok NSA z 2013-04-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy Trzebnica w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 54/09

II GSK 35/06 - Wyrok NSA z 2006-04-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. S. w przedmiocie wymierzenia grzywny z powodu bezczynności organu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej patentu na wynalazek

II GSK 143/13 - Wyrok NSA z 2014-03-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w G. w przedmiocie wykonania wyroku WSA w W. sygn. akt VI SA/Wa 1035/11 i o wymierzenie grzywny

II OSK 11/14 - Wyrok NSA z 2014-07-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej I. P. od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi I. P. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta W. z powodu bezczynności po wyroku WSA w Gdańsku sygn. akt II SA/Gd 793/07

II FSK 2076/08 - Wyrok NSA z 2010-05-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi P. Ł. o wymierzenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt I SA/Wr 488/03 1)

I FSK 126/07 - Wyrok NSA z 2007-08-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M.B. w przedmiocie niewykonania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ż. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt III SA/Wa 1275/05

II OSK 239/07 - Wyrok NSA z 2007-06-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi R. W. dotyczącej żądania wymierzenie grzywny Ministrowi Budownictwa z tytułu niewykonania wyroku NSA , sygn. akt IV SAB 19/02

II OSK 1975/11 - Wyrok NSA z 2011-11-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi R. K. o wymierzenie Wojewodzie Wielkopolskiemu grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu o sygn. II SA/Po 426/01

I OSK 693/14 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. K.-H. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 534/09

I OSK 2513/13 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. K.-H. o wymierzenie Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 107/09
1   Następne >   +2   +5   10