Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Ol 1132/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-01-18

Sprawa ze skargi J. S. na niewykonanie przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 1040/06

II SA/Lu 843/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-04-18

Sprawa ze skargi D. M. G. o wymierzenie Burmistrzowi Opola grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA w Lublinie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Lu 297/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-06-24

Sprawa ze skargi T. W. o wymierzenie Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w przedmiocie zasiłku okresowego i celowego

II SO/Gd 1/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-03-04

Wniosek M. G. i A. G. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej niewykonania wyroku sądu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Kr 956/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-17

Sprawa ze skargi J. B. na nie wykonanie wyroku WSA w Krakowie przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie wymierzenia grzywny

I OZ 909/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi J. A. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Kujawsko

IV SAB/Po 9/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu. w sprawie IV SAB/Po 31/06

I SA/Łd 1399/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-03-14

Sprawa ze skargi K. T. na niewykonanie przez Naczelnika Urzędu Celnego w P. wyroku WSA w Ł. w sprawie I SA/Łd 943/05 w przedmiocie żądania wymierzenia grzywny organowi

II SA/Op 118/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice o wymierzenie Gminie Komprachcice grzywny tytułem niewykonania wyroku WSA w Opolu w przedmiocie zarzutu na projekt planu miejscowego

I SA/Wa 1000/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością po wyroku WSA w Warszawie z dnia 2
1   Następne >   +2   5