Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2379/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-10

Sprawa ze skargi I. M. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie z 15 kwietnia 2019 r. sygn. akt I SAB/Wa 392/18 1. wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 5000 (pięć tysięcy) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność Prezydenta [...] w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Prezydenta [...] na rzecz I. M. sumę pieniężną w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych; 4. zasądza od Prezydenta [...] na rzecz I.M. ...

I SA/Wa 1635/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-10

Sprawa ze skargi J. U. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie z 13 sierpnia 2013 r. sygn. akt I SAB/Wa 147/13 1. wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 6.000 (sześć tysięcy) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność Prezydenta [...] w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3.

I SA/Wa 1838/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-04

Sprawa ze skargi K. F. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie z 5 marca 2020 r. sygn. akt I SAB/Wa 264/19 1. wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 3000 (trzy tysiące) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność Prezydenta [...] w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Prezydenta [...] na rzecz K. F. sumę pieniężną w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych; 4. zasądza od Prezydenta [...] na rzecz K. F. kwo...

I SA/Wa 3123/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-27

Sprawa ze skargi I.O., J.O., Z.Z., A. Z. i J.Z. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie z 10 października 2017 r., sygn. akt I SAB/Wa 384/17

I SA/Wa 1774/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-18

Sprawa ze skargi M. P., E. D., G. B., A. R. i M. Z. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 257/18 1. wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 4.000 (cztery tysiące) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność Prezydenta [...] w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezydenta [...] na rzecz M. P., E. D., G. B., A. R. i M. Z. solidarnie kwotę 680 (sześćset...

I SA/Wa 2685/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-23

Sprawa ze skargi T. K. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 547/15

I SA/Wa 1963/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-10

Sprawa ze skargi D. W. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 268/20

I OSK 2469/20 - Wyrok NSA z 2022-02-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M.P. i A.P. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 371/17

I SA/Wa 2539/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-20

Sprawa ze skargi S. G., M. K. i J. K. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie z 30 stycznia 2018 r. sygn. akt I SAB/Wa 664/17 1. wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 4000 (cztery tysiące) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność Prezydenta [...] w wykonaniu wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3.

I SA/Wa 2125/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-10

Sprawa ze skargi A. P. i J. P. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 442/15
1   Następne >   +2   4