Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Gd 1/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-03-04

Wniosek M. G. i A. G. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej niewykonania wyroku sądu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 118/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice o wymierzenie Gminie Komprachcice grzywny tytułem niewykonania wyroku WSA w Opolu w przedmiocie zarzutu na projekt planu miejscowego

II SA/Gd 269/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-06-25

Sprawa ze skargi M. G. i A. G. na Radę Gminy w przedmiocie wymierzenia grzywny z powodu niewykonania wyroku sądu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego