Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 384/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie nałożenia grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie o wydanie zaświadczenia dotyczącego lokalizacji autostrady

I OSK 78/09 - Wyrok NSA z 2009-06-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. R. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Mazowieckiemu w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie

II SA/Gl 201/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie o wydanie zaświadczenia dotyczącego lokalizacji autostrady

II OSK 1397/08 - Wyrok NSA z 2009-09-17

Sprawa ze skargi kasacyjnej H. Ż. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi H. Ż. o wymierzenie grzywny Wojewodzie Dolnośląskiemu w związku z niewykonaniem wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 377/06

IV SA/Wa 294/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi H. L. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie [...] za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie oku sygn. akt IV SAB/Wa 66/08

I SA/Wa 537/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku sądu wymierza Wojewodzie [...] grzywnę w wysokości 3 000 (trzech tysięcy) złotych w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 109/0