Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 248/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-15

Sprawa ze skargi B. B. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. I SAB/Wa 21/09

II SA/Łd 913/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-01-19

Sprawa ze skargi M. P. i J. P. w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie przez Wojewodę [...]wyroku WSA w Łodzi sygn. akt II SA/Łd 671/02

I OSK 227/10 - Wyrok NSA z 2010-05-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.P. i W.P. o ukaranie Wojewody Mazowieckiego grzywną za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VIII SAB/Wa 17/08

II SA/Gd 592/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-11-03

Sprawa ze skargi Z. S. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] z powodu niewykonania wyroku WSA , sygnatura akt [...] 1. wymierza Wojewodzie [...] grzywnę w wysokości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych); 2. zasądza od Wojewody [...] na rzecz skarżącego Z. S. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.