Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1975/11 - Wyrok NSA z 2011-11-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi R. K. o wymierzenie Wojewodzie Wielkopolskiemu grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu o sygn. II SA/Po 426/01

II SA/Po 812/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-17

Sprawa ze skargi R. K. o wymierzenie Wojewodzie Wielkopolskiemu grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu o sygn. II SA/Po 426/01;

I OSK 1805/10 - Wyrok NSA z 2011-01-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością po wydaniu wyroku

II SA/Ol 917/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-15

Sprawa ze skargi M. T., K. T., L. R. oraz R. S. na niewykonanie przez Wojewodę wyroku WSA w przedmiocie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych