Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 185/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-27

Sprawa ze skargi K. P. przeciwko Wojewodzie W. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu z dnia [...] lutego [...] r., sygn. akt [...]