Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 670/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi S. K. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie [...] w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 251/12

I SA/Wa 1912/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-11

Sprawa ze skargi Z. L. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1061/12

I OSK 2079/13 - Wyrok NSA z 2013-12-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi K. P. przeciwko Wojewodzie Wielkopolskiemu w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 798/10