Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 1181/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-20

Sprawa ze skargi O. B. na Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SAB/Wr 514/20

II SA/Wr 529/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-04-12

Sprawa ze skargi M. M. na niewykonanie przez Wojewodę Dolnośląskiego wyroku WSA we Wrocławiu o sygn. akt III SAB/Wr 1638/20 I. wymierza Wojewodzie Dolnośląskiemu grzywnę w wysokości 200 zł (dwieście złotych); II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

II SA/Wr 502/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-25

Sprawa ze skargi A. K. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu o sygnaturze akt I SAB/Wr 233/20 I. wymierza Wojewodzie Dolnośląskiemu grzywnę w wysokości 1000 (tysiąc) złotych; II. stwierdza, że bezczynność Wojewody Dolnośląskiego w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. dalej idącą

I SO/Wr 75/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-06-13

Wniosek M. H. o wymierzenie grzywny Wojewodzie Dolnośląskiemu za nieprzekazanie skargi

I SO/Wr 67/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-01-17

Wniosek J. L. D. o wymierzenie grzywny Wojewodzie D. za nieprzekazanie skargi