Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 529/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-04-12

Sprawa ze skargi M. M. na niewykonanie przez Wojewodę Dolnośląskiego wyroku WSA we Wrocławiu o sygn. akt III SAB/Wr 1638/20 I. wymierza Wojewodzie Dolnośląskiemu grzywnę w wysokości 200 zł (dwieście złotych); II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.