Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 1181/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-20

Sprawa ze skargi O. B. na Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SAB/Wr 514/20