Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II OSK 2035/06 - Wyrok NSA z 2008-02-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wymierzenie grzywny za niewykonanie wyroku WSA sygn. akt II SA/Wr 432/05

I OZ 909/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi J. A. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Kujawsko

I OSK 1529/07 - Wyrok NSA z 2008-02-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody L. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SA/Lu 934/06 dotyczącej zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II OZ 355/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność organu po wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie , II SA/Kr 2239/02 uchylającym decyzję administracyjną