Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wa 948/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-11

Sprawa ze skargi J. K. i R. K. na niewykonanie przez Wojewodę Mazowieckiego wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego i o wymierzenie grzywny

VI SA/Wa 1571/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-11

Wniosek M. J. o wymierzenie organowi grzywny 1. wymierza Ministrowi Infrastruktury grzywnę w wysokości 8 110,23 (osiem tysięcy sto dziesięć 23/100) złotych; 2. zasądza od Ministra Infrastruktury na rzecz skarżącego M. J. kwotę w wysokości 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

I SA/Wa 65/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi A. W., M. J., W. C., J. C., D. Spółki jawnej z siedzibą w G., P. C. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 446/13