Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wa 3373/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-11

Sprawa ze skargi A. S., E. S. i I. J. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 51/14

I OSK 2839/14 - Wyrok NSA z 2015-05-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E. W., M. B. i W. Z. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi m.st. Warszawy grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie z dnia 1

I SA/Wa 969/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-11

Sprawa ze skargi A. D., K. K. i J. K. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 253/13

I OSK 883/12 - Wyrok NSA z 2012-10-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Z. R. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta B. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie o sygn. II SA/Bd 804/10

II SA/Lu 1231/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-16

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia WSA w Lublinie w sprawie sygn. akt II SA/Lu 384/13 dotyczącego pomocy na dożywianie

IV SA/Wa 1849/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-12

Sprawa ze skargi T. Z. i B. Z. na niewykonanie przez Wójta Gminy W. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt IV SAB/WA 137/12 1. wymierza Wójtowi Gminy W. grzywnę za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/WA 137/12 w wysokości 500 (pięćset) złotych; 2. zasądza od Wójta Gminy W. solidarnie na rzecz skarżących T. Z. i B. Z. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu koszt...

I OSK 938/06 - Wyrok NSA z 2006-11-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi spółki 'Z.' S.A. w Warszawie o wymierzenie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi grzywny

I SA/Wa 2491/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-09

Sprawa ze skargi W. L., D. S. i M. K. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 146/13

II SA/Ol 1170/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-18

Sprawa ze skargi J. H. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku WSA w sprawie o sygn. akt '[...]' I. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywnę w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych); II. zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego J. H. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

III SA/Gd 991/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-12

Sprawa ze skargi A. M. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi kary grzywny z powodu niewykonania wyroku Sądu
1   Następne >   +2   +5   +10   35