Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OSK 1673/14 - Wyrok NSA z 2015-03-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1200/11

III SA/Lu 298/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-09-21

Sprawa ze skargi P. Ś. w przedmiocie wymierzenia Komendantowi Wojewódzkiemu Policji grzywny za niewykonanie orzeczenia sądu

II SA/Wa 2071/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie sygn. akt IISA/Wa 1200/11

II SA/Wa 1898/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-09

Sprawa ze skargi R. M. w przedmiocie wymierzenia grzywny Komendantowi Głównemu Policji za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 332/10

I OSK 1192/11 - Wyrok NSA z 2011-10-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi R.M. w przedmiocie wymierzenia grzywny Komendantowi Głównemu Policji za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 332/10

II SA/Wa 1800/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-30

Sprawa ze skargi K. J. na niewykonanie przez Komendanta Głównego Policji wyroku WSA w Warszawie o sygn. akt II SA/Wa 1344/12 -

II SA/Wa 883/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-24

Sprawa ze skargi T. W. na niewykonanie przez Komendanta Głównego Policji wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1207/05

II SA/Ke 164/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-04-17

Sprawa ze skargi J. K. o wymierzenie organowi grzywny za niewykonanie przez Powiat P. wyroku WSA w Kielcach w sprawie sygn. akt II SA/Ke 810/11

II SA/Op 167/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] w O. w przedmiocie kary za niewykonanie wyroku w sprawie odsetek od uposażenia i nagrody rocznej żołnierza zawodowego

II SA/Rz 285/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-04-05

Sprawa ze skargi S. M. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi S. M. na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji znak: [...] dotyczącą odmowy naliczenia i wypłacenia zaległych świadczeń finansowych z tytułu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy
1   Następne >   2